Szybki kontakt

            
    

Tel: 600-810-651

lub
667-883-640


dekorprez@interia.pl


Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Tłumacz Google
...jest pusty

Waluty
Platforma ODR
ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym.

Szczegóły >>>Procedura Reklamacyjna

Dane do Wpłaty

Dane do Wpłaty

>>> Zobacz

Program Lojalnościowy

Zapraszamy do przystąpienia do Naszego Programu Lojalnościowego!

Szczegóły>>>

Rejestracja i Warunki Składania Zamówień

Regulamin sklepu internetowego Kraina Dekoracji "Dekor-Prez"

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów w Sklepie prowadzonym przez Firmę Handlowo – Usługową „GI Dekor-Prez”, umieszczonym na stronie internetowej www.dekor-prez.pl .

Firma Handlowo - Usługowa "GI Dekor-Prez"

nie jest płatnikiem podatku VAT.

Definicje

1. Postanowienia ogólne

2. Rejestracja i warunki składania Zamówień

2.1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu Rejestracji powinny podać dane, które umożliwią zawarcie umowy sprzedaży. W celu jej dokonania należy uzupełnić dane poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail.

2.2. Rejestracji osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1., a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Sklepie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w Sklepie, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa).

2.3. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient powinien używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Loginu i hasła.

2.4. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi Klient.

2.5. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa przy wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej adresu e-mail i hasła lub, po zalogowaniu, na stronie Ustawienia konta. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

2.6. Sprzedawca zastrzega, że w Sklepie funkcjonują opcje przypominania hasła do Konta. Możliwość skorzystania z tej opcji zależy od Użytkownika. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Klienta Sprzedawca może nadać nowe hasło.

2.7. Klient samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji, a Sprzedawca oświadcza, iż żaden upoważniony dział przedsiębiorstwa F.H.U. „GI Dekor-Prez” nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w ust. 2.6. powyżej).

2.8.Dokonując rejestracji/wypełniając formularz danych kontaktowych oraz każdorazowo składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

2.9. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Sprzedawcę o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

2.10. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:

a) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

b) wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu (w tym zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu).

albo

c) jednorazowym wypełnieniu formularza danych kontaktowych (w tym zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu), pozwalającego na przesłanie zamówionego Towaru na miejsce zamówienia, bez trwałego zapisywania danych Klienta w bazie danych, którymi administruje Sprzedawca.

2.11. Klient może wskazać dane wymagane do wystawienia faktury na zamówione Towary w trakcie rejestracji/wypełniania formularza danych kontaktowych lub w Zamówieniu.

2.12. Klient dokonując zakupu zobowiązuje się do zapłaty za Towar.

3. Cena i Rabaty

4. Realizacja Zamówień

5. Zasady płatności

6. Dostawa lub odbiór Zamówienia

7. Zwroty – Odstąpienie od umowy

8. Reklamacje

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

10. Ochrona Danych Osobowych i Polityka Cookies

11. Postanowienia Końcowe

12. Właściwość Sądowa

13. Ważność

Data wejścia w życie: 02 -02-2016r

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.