Szybki kontakt

            
    

Tel: 600-810-651

lub
667-883-640


dekorprez@interia.pl


Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Tłumacz Google
...jest pusty

Waluty
Platforma ODR
ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym.

Szczegóły >>>Procedura Reklamacyjna

Dane do Wpłaty

Dane do Wpłaty

>>> Zobacz

Program Lojalnościowy

Zapraszamy do przystąpienia do Naszego Programu Lojalnościowego!

Szczegóły>>>

Polityka Ochrony Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 1. F.H.U. „GI Dekor-Prez” Grzegorz Kulawik przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Sprzedawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in. takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Sprzedawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

 2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych jest F.H.U. „GI Dekor-Prez” Grzegorz Kulawik.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z F.H.U. „GI Dekor-Prez” Grzegorz Kulawik umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług.

 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3. Regulaminu jest konieczne do zawarcia z F.H.U. „GI Dekor-Prez” Grzegorz Kulawik umowy o świadczenie usług w ramach sklepu internetowego Kraina Dekoracji „Dekor-Prez”. Osoby odwiedzające sklep internetowy Krainę Dekoracji „Dekor-Prez” mogą przeglądać zamieszczone w nim oferty dotyczące Towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi F.H.U. „GI Dekor-Prez” oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach sklepu internetowego Kraina Dekoracji „Dekor-Prez”. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez F.H.U. „GI Dekor-Prez” informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. Dane osobowe, które zbiera i przetwarza Administrator to: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, numer NIP (w przypadku firm), adres e-mail, PESEL (dobrowolnie).

 6. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

 7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez F.H.U. „GI Dekor-Prez” i za zgodą Użytkownika.

 8. W przypadku uzyskania przez F.H.U. „GI Dekor-Prez” wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług sklepu internetowego Kraina Dekoracji „Dekor-Prez” niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 9. F.H.U. „GI Dekor-Prez” zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez F.H.U. „GI Dekor-Prez” danych osobowych innemu niż F.H.U. „GI Dekor-Prez” administratorowi danych.

 10. F.H.U. „GI Dekor-Prez” zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 2.7. Regulaminu. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 7.1. Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. F.H.U. „GI Dekor-Prez” może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Sprzedawca uzyska i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie internetowym Kraina Dekoracji „Dekor-Prez” naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 11. F.H.U. „GI Dekor-Prez” stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego Kraina Dekoracji „Dekor-Prez”. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa dokument Polityka cookies dostępny z poziomu strony głównej sklepu Kraina Dekoracji „Dekor-Prez”.

Data opracowania: 02-02-2016

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.