Szybki kontakt

            
    

Tel: 600-810-651

lub
667-883-640


dekorprez@interia.pl


Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Tłumacz Google
...jest pusty

Waluty
Platforma ODR
ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym.

Szczegóły >>>Procedura Reklamacyjna

Dane do Wpłaty

Dane do Wpłaty

>>> Zobacz

Program Lojalnościowy

Zapraszamy do przystąpienia do Naszego Programu Lojalnościowego!

Szczegóły>>>

Odstąpienie od Umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie

  100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od

  dnia ..................................[1].

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo

  poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej

  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo

  wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile

  są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail.

 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,

  jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i

  przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne

  jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie

  internetowej www.dekor-prez.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej

  możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania

  informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład

  pocztą elektroniczną).

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali

  Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu

  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia

  od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu

  wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia

  rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego

  przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

  sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym

  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy

  poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od

  niniejszej umowy.

 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

  płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,

  chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;

  w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku

  z tym zwrotem.

 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

  rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w

  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Proszę odesłać nam rzecz na adres: F.H.U. GI Dekor-Prez Grzegorz

  Kulawik, ul. Bogucińska24, 32-310 Klucze, niezwłocznie, a w każdym

  razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas

  Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,

  jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

  Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły

  sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie

  koszty zwrotu rzeczy w wysokości: ..............................PLN lub jeżeli

  nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu

  rzeczy: Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu

  towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na

  kwotę około .................... PLN.

 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające

  z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do

  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem

  terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę

  proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której

  poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

 • w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem

  jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej,w przypadku gdy nie

  są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, które

  nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy

  (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące

  rzeczą ruchomą): w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w

  którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa

  weszła w posiadanie rzeczy;

 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu

  rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w

  posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż

  przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy

  dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w

  posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna

  niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej

  partii lub części;

 • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony:

  w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym

  osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w

 • posiadanie pierwszej z rzeczy.FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość,............................. data......................................

………………………………………

………………………………………

………………………………………

............................................................

............................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

F.H.U. „GI DEKOR-PREZ” Grzegorz Kulawik

ul. Bogucińska 24

32-310 Klucze

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej

usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

POBIERZ >>> Formularz Odstąpienia od Umowy

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.