Szybki kontakt

            
    

Tel: 600-810-651

lub
667-883-640


dekorprez@interia.pl


Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Tłumacz Google
...jest pusty

Waluty
Platforma ODR
ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym.

Szczegóły >>>Procedura Reklamacyjna

Dane do Wpłaty

Dane do Wpłaty

>>> Zobacz

Program Lojalnościowy

Zapraszamy do przystąpienia do Naszego Programu Lojalnościowego!

Szczegóły>>>

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Regulamin sklepu internetowego Kraina Dekoracji "Dekor-Prez"

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów w Sklepie prowadzonym przez Firmę Handlowo – Usługową „GI Dekor-Prez”, umieszczonym na stronie internetowej www.dekor-prez.pl .

Firma Handlowo - Usługowa "GI Dekor-Prez"

nie jest płatnikiem podatku VAT.

Definicje

1. Postanowienia ogólne

2. Rejestracja i warunki składania Zamówień

3. Cena i Rabaty

4. Realizacja Zamówień

5. Zasady płatności

6. Dostawa lub odbiór Zamówienia

7. Zwroty – Odstąpienie od umowy

8. Reklamacje

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

9.1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

9.2 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

9.3 Sprzedawca jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi.

9.4 Konsument ma prawo dochodzenia odszkodowania, a jego wysokość jest w każdym przypadku inna w zależności od zaistniałej sytuacji i wysokości poniesionej szkody przez Konsumenta.

9.5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. Sprzedawca może dostarczyć towar o zmienionych parametrach wyłącznie za zgodą kupującego.

9.6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

9.7. Sprzedawca może dowolnie zmieniać i aktualizować parametry techniczne prezentowane na stronie, ale moment złożenia zamówienia przez Klienta jest momentem wiążącym Sprzedawcę do tego by dostarczyć Klientowi taki towar, który jest przedmiotem zamówienia

9.8. Sprzedawca zobowiązuje się wykonania umowy z należytą starannością Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za działania swojego podwykonawcy, jakim jest dostawca (poczta, firma kurierska) za nienależyte wykonanie swojego zobowiązania. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamówiony przez niego produkt nie zostanie mu dostarczony w umówionym terminie lub do wykonania świadczenia zastępczego określonego w art. 480 k.c.

9.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich jakimi Klient posługuje się przy realizowaniu płatności, tj.: banków.

10. Ochrona Danych Osobowych i Polityka Cookies

11. Postanowienia Końcowe

12. Właściwość Sądowa

13. Ważność

Data wejścia w życie: 02 -02-2016r.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.