Szybki kontakt

            
    

Tel: 600-810-651

lub
667-883-640


dekorprez@interia.pl


Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Tłumacz Google
...jest pusty

Waluty
Platforma ODR
ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym.

Szczegóły >>>Procedura Reklamacyjna

Dane do Wpłaty

Dane do Wpłaty

>>> Zobacz

Program Lojalnościowy

Zapraszamy do przystąpienia do Naszego Programu Lojalnościowego!

Szczegóły>>>

Regulamin Programu Lojalnościowego

Program lojalnościowy Krainy Dekoracji "Dekor-Prez"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego w sklepie internetowym Kraina Dekoracji Dekor-Prez.

1.2. Organizatorem programu jest Firma Handlowo – Usługowa „GI Dekor-Prez” Grzegorz Kulawik, z siedzibą w Kluczach, przy ul. Bogucińskiej 24, 32-310 Klucze, wpisana jest do rejestru działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Klucze pod nr 174280/2016, posiadająca NIP: 637-119-91-63, zwana dalej Organizatorem.

1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie lojalnościowym w każdym momencie funkcjonowania programu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej sklepu.

 
2. Zasady Programu lojalnościowego

2.1. Program lojalnościowy dedykowany jest klientom detalicznym sklepu internetowego Kraina Dekoracji Dekor-Prez, którzy dokonali rejestracji konta w wyżej wymienionym sklepie internetowym.

2.2. Uczestnik programu dokonując zakupów w sklepie internetowym gromadzi bonus w wysokości 1 punkt za każde 5zł wartości wykonywanych zakupów. Bonus może zostać wykorzystany na zasadach określonych poniżej.

2.3. Aby móc korzystać z programu lojalnościowego, konieczne jest założenie konta użytkownika w sklepie internetowym.

2.4. Uczestnikami programu lojalnościowego mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły lat trzynaście wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2.5. Konto uczestnika programu lojalnościowego, powinno posiadać wymagane dane osobowe, czyli: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.


3. Reguły nadawania i wykorzystywania bonusu w programie lojalnościowym

3.1. Uczestnikom programu lojalnościowego, naliczany jest bonus w wysokości 1 punkt za 5zł wartości każdego dokonanego zakupu w sklepie Kraina Dekoracji Dekor-Prez.

3.2. Wykorzystanie bonusu następuje na zasadach określonych poniżej.

3.3. Bonus nie podlega zamianie na gotówkę.

3.4. Bonus kwotowy jest wyliczany, a następnie zaokrąglany matematycznie w dół do pełnych złotych. Do obliczenia liczby punktów przyznanych klientowi za zakupy sklep bierze pod uwagę końcową wartość zamówienia brutto bez kosztów wysyłki.

3.5. Naliczony bonus może zostać wykorzystany podczas kolejnych zakupów w sklepie internetowym. Bonus zostaje wykorzystany w formie rabatu od dokonywanych zakupów, z tym zastrzeżeniem, że rabat nie może być jednocześnie wykorzystany wraz z kodem rabatowym, oraz nie może być większy niż 50% wartości kupowanych towarów. Lista dostępnych kuponów rabatowych.

3.6. Uczestnik programu lojalnościowego może wykorzystać Bonus z danej transakcji zakupowej w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu naliczony Bonus z danej transakcji przepada.

3.7. Uczestnik programu może uzyskać dodatkowy bonus poprzez:

  • zapisanie się do newsletter. Punkty doliczane są tylko wtedy, gdy klient sklepu sam zapisze się do newslettera. Wypisanie się z niego odejmuje punkty. - w wysokości 20 punktów;

  • napisanie recenzji produktu, która zostanie zatwierdzona przez administratora sklepu - w wysokości 10 punktów;

  • polecenie nowego użytkownika, który dokona zakupu na kwotę nie mniejszą niż 30zł - w wysokości 25 punktów (nowy użytkownik musi podać dane osoby polecającej, aby można było go zidentyfikować).

3.8. Bonus z transakcji może być wykorzystany przy kolejnych zamówieniach, jeżeli zamówienie w ramach którego został naliczony uzyskało status „zakończone”.

3.9. Wszelkie informacje na temat stanu konta programu lojalnościowego i naliczonego Bonusu są dostępne w zakładce „Moje konto" - „Mój program lojalnościowy” w sklepie internetowym. Można tu sprawdzić, ile aktualnie posiada się punktów, jakie są kody posiadanych kuponów lub też pobrać nowe kuponu rabatowe.

3. 10. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, odnośnie której nastąpiło wykorzystanie Bonusu (w tym także w przypadku uznania reklamacji, poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto uczestnika programu zostaje ponownie uznane wartością Bonusu przypadającego na zwracany towar.

3.11. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Bonus na koncie danego uczestnika programu, naliczony Bonus zostanie pomniejszony o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.12. Program nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w sklepie Kraina Dekoracji Dekor-Prez i nie jest możliwe korzystanie z różnych programów podczas jednej transakcji.

3.13. Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zakupów w Sklepie Internetowym, uczestnik programu podczas dokonywania zakupów, zaznacza w koszyku zakupowym opcję „zastosuj punkty", co powoduje - w przypadku posiadania nagromadzonego Bonusu w postaci punktów - odpowiednie zmniejszenie ceny towarów w koszyku.  Żeby skorzystać z Bonusu w koszyku zakupowym użytkownik musi być zalogowany na swoje konto.

3.14. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowych zmian wysokości  naliczanego Bonusu. 

3.15. Jeżeli bonus na koncie Użytkownika został naliczony lub wykorzystany niezgodnie z Regulaminem, Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia naliczonego Bonusu.

4. Dane osobowe

4.1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Administratorem danych jest Organizator.


5. Zamknięcie lub zawieszenie programu

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania programu lojalnościowego w każdym momencie jego trwania.

5.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia zostaje zablokowana możliwość naliczania Bonusu, co powoduje brak możliwości wykorzystania zgromadzonego Bonusu.

5.3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia programu lojalnościowego Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie sklepu.

5.4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia programu lojalnościowego przez Organizatora nie uprawnia uczestnika programu do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty premii w gotówce.

 
6. Postanowienia końcowe

6.1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

6.2. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

6.3. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim uczestnikom na stronie internetowej www.dekor-prez.pl.

6.4. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez każdego zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego Kraina Dekoracji Dekor-Prez.

6.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02-02-2016r.Zapraszamy do przystąpienia do naszego programu lojalnościowego!

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.